Hva er diagnostisk ultralyd?

Ultralyd brukes av helsepersonell for å se på bløtvev som sener, muskler, organer, ligamenter og kanskje det mest kjente er å bruke ultralyd for å undersøke fosteret hos gravide.


Diagnostisk ultralyd egner seg godt til å diagnostisere skader for eks:


Den gir, sammen med en god funksjonell klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander. Ultralyd kan blant annet påvise sykdom og skader i muskel- og skjelettsystemet som tendinopatier (fortykket og irriterte sener også kjent som senebetennelse/irritasjon), kalkdannelser i muskler eller sener, rupturer (avrivninger i muskler, sener eller ligamenter), blødninger, hevelser og slimposeirritasjon.

Ultralydbilder dannes ved at en håndholdt probe sender ut lydbølger. Når disse lydbølgene treffer muskler, sener, bein, vann og andre vevstyper, så lages det et ”ekko” avhengig av hvilken vevstype som treffes. Disse ekkoene fanges opp av proben og det dannes et ultralydbilde på skjermen. Hardere vev blir hvitere på skjermen og vev som er mer væskeholdig blir generelt mørkere på skjermen.

Dynamisk undersøkelse:

En ultralyd undersøkelse gir muligheten til å vurdere ledd, muskler, sener og andre strukturer under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse. Den store fordelen med dette er at man kan fremprovosere den smertefulle bevegelsen samtidig som bildet på skjermen viser hva som skjer akkurat når det blir vondt. Ultralyd er i dag den eneste av de radiologiske teknikkene som kan utføres dynamisk med vurdering av muskler, ledd, sener og slimposer under bevegelse. Metoden har ingen kontraindikasjoner og er egnet for blant annet pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser av grunner som klaustrofobi, metallimplantater, pacemaker eller annet. Under ultralydundersøkelsen vil man alltid sammenligne med den friske siden for å vurdere om eventuelle funn er relevante eller ikke.Muskler:

Ultralyd er meget godt egnet for vurdering av skjelett muskulatur. Ultralyd er velegnet til å loka¬lisere rupturer (avrivninger) og kan avgjøre om det er en delvis eller total ruptur. Man kan også oppdage arrvev, kalkdannelser, blødninger, cyster med mer.Sener:

Ultralyd har blitt gullstandard for vurdering av sener og har en stor fordel da strukturene kan undersøkes under bevegelse. Problemer som avrivninger, akutte irritasjoner eller langvarige endringer er tydelig demonstrert ved ultralyd. Ved seneplager ser man ofte små blodkar som vokser inn i senene, og dette kan undersøkes med noe som heter doppler på ultralyd apparatet. Dette sier noe om størrelsen på skaden, og aktiviteten i området etter at skaden inntraff.Nerver:

Nerver som ligger i klem eller nerveknuter som kan være årsak til smerter kan identifiseres ved en ultralyd undersøkelse.Ledd og leddbånd:

Ultralyd kan ikke brukes til å se inne i ledd men man kan finne indikas¬joner på skade i leddet ved å vurdere omkringliggende strukturer. Ved skade på ledd/benstrukturer vil det ofte ligge væske rundt leddet. Uregelmessige leddflater og enkelte brudd samt endringer i brusk kan delvis vurderes. Båndstrukturer rundt ledd kan også vurderes.Ultralyd og rehabilitering:

Ultralyd kan benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Et eksempel på dette er ved langvarige plager i sener. Gjennom behan¬dlingsforløpet kan ultralyd avdekke om senen blir forbedret ved at den blir tettere i vevsstrukturene og at innvekst av blodkar forsvinner. På den måten kan man identifisere om det er behov for endring av behandlingsmetoden, avhengig av om det er fremgang eller ikke.

Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man for ek¬sempel kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike øvelser. Dette brukes blant annet i forbindelse med behandling av langvarige ryggplager, der ryggmuskulaturen ofte har nedsatt funksjon.

Fordeler:


Begrensninger ved ultralyd:


Om en struktur ikke kan fremstilles optimalt eller man har mistanke om en annen underliggende årsak til en plage henvises du videre til røntgen, CT eller MR av din kiropraktor på klinikken. Du trenger ikke henvisning for ultralydundersøkelse.

Ønsker du mer informasjon om ultralydundersøkelse? send en E-post til Andreas Mjåland